ای اچ - اس

درباره ماامیر حسین
لطفا نظر یادتون نره!!!
ایمیل :

تماس با ما

با این دکمه کاری نداشته باشید!!


ای اچ - اس

 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 15:4 - سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۲

سلام به همه اميد وارم لحظات خوشي رو تو اين وبلاگ سپري كـنيد

نظر يادتون نره


 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 22:53 - شنبه یکم تیر ۱۳۹۲


        Hot Bird 6/7A/8 @ 13° East (30 Channels)
 • Wind International TV - Frequency: 10971 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Mohajer International TV - Frequency: 11054 H - 27500  Symbol Rate: 5/6
 • Iran Beauty - Frequency: 11054 H - 27500  Symbol Rate: 5/6
 • Live Channel - Frequency: 11137 H - 27500  Symbol Rate: 3/4
 • Gem TV- Frequency: 11137 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • EBC.1 - Frequency: 11200 V - 27500 Symbol Rate: 5/6
 • IPN TV - Frequency: 11411 H - 27500 Symbol Rate: 5/6
 • Tapesh TV 2 - Frequency: 11411 H - 27500 Symbol Rate: 5/6
 • ICC + PEN + Andisheh TV + Omid-e-Iran + Jaam-e-Jam Int + Salaam TV + Iran TV Network +
              Mohajer Network TV + AFN TV + Mohabat TV + Tapesh TV - Frequency: 11470 V - 27500 Symbol Rate: 5/6
 • Iran Music + PDF-TV - Frequency: 11604 H - 27500 Symbol Rate: 5/6
 • Sat 7 Pars - Frequency: 11642 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • PMC + ME Shop - Frequency: 11747 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Channel One + Didar Global TV - Frequency: 11785 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Pars TV + Sama FM TV - Frequency: 12207 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • VoA TV Persian - Frequency: 12226 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Kanal-e-Jadid - Frequency: 12303 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Jame-Jam TV Network 1 , 2 + IRINN - Frequency: 12437 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Payam TV - Frequency: 12577 H - 27500 Symbol Rate: 3/4

        Hot Bird 6/7A/8 @ 13° East Radio Channels (13 Channels)
 • BBC World Service Persian - Frequency: 11117 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Radio Mojdeh - Frequency: 11117 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Payam-e-Doost - Frequency: 11470 V - 27500 Symbol Rate: 5/6
 • Radio Mojdeh - Frequency: 11470 V - 27500 Symbol Rate: 5/6
 • BBC World Service Persian - Frequency: 11727 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Radio Farda - Frequency: 12226 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Radio Quran Iran - Frequency: 12437 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Sedaye Ashena - Frequency: 12437 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • IRIB Radio 1 - Frequency: 12437 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Tasvir e Iran - Frequency: 12476 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Radio Zamaneh - Frequency: 12476 H - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Radio Sedaye Iran - Frequency: 12597 V - 27500 Symbol Rate: 3/4

        Intelsat 902 @ 62° East (14 Channels)
 • IRIB Khoozestan + IRIB Radio 1 - Frequency: 10961 V - 5300 Symbol Rate: 3/4
 • IRIB Kermanshah +Radio Kermanshah- Frequency: 10971 V 8150 Symbol Rate: 3/4
 • IRIB Mazandaran TV + Radio Mazandaran-- Frequency: 10980 V - 5300 Symbol Rate: 3/4
 • IRIB Khorasan - Frequency: 10993 V - 3600 Symbol Rate: 2/3
 • Radio Khorosan e Razavi - Frequency: 10993 V - 3600 Symbol Rate: 2/3
 • Radio Broroonmmarzi - Frequency: 10993 V - 3600 Symbol Rate: 2/3
 • Radio Khorosan Shomali - Frequency: 10993 V - 3600 Symbol Rate: 2/3
 • IRIB Esfahan + Radio Esfahan - Frequency: 11088 V - 3600 Symbol Rate: 2/3
 • Azarbayjane Gharbi + IRIB Radio 1 - Frequency: 11093 V - 3600 Symbol Rate: 2/3
 • Fars TV + Bushehr TV - Frequency: 11103 V - 10000 Symbol Rate: 2/3
 • Khalij Fars TV + Fars Radio - Frequency: 11103 V - 10000 Symbol Rate: 2/3
 • IRIB TV 1, 2,3,4,5 + IRINN - Frequency: 11555 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Amouzesh TV Network + Jame-Jam TV Network 3 - Frequency: 11555 V - 27500 Symbol Rate: 3/4
 • Radio Payam+Javan+Varzesh+Farha ng+Marefat - Frequency: 11555 V - 27500 Symbol Rate: 3/4

        Telstar 12 @ 15° West (5 Channels)
 • Omid-e-Iran - Frequency: 11539 H - 4284 Symbol Rate: 3/4
 • VoA TV Persian - Frequency: 12608 H - 19279 Symbol Rate: 2/3
 • Radio Farda - Frequency: 12608 H - 19279 Symbol Rate: 2/3
 • Payam-e-Doost - Frequency: 12608 H - 19279 Symbol Rate: 2/3
 • Payam TV - Frequency: 12615 V - 11939 Symbol Rate: 2/3

        Galaxy 25 (Intelsat Americas 5 at )at 97.0° West (29 Channels)
 • IRINN : Iranian News Network Frequency: 11836 V-20765 Symbol Rate: 2/3 
 • Aria International TV - Frequency: 12090 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Tamasha International Network - Frequency: 12090 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Andisheh TV - Frequency: 12090 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Pars TV - Frequency: 12090 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Channel One - Frequency: 12090 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Live Channel - Frequency: 12090 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Markazi TV - Frequency: 11867 V-22000-Symbol Rate: 3/4
 • Payam TV - Frequency: 11867 V-22000 Symbol Rate: 3/4
 • PEN- Frequency: 11867 V-22000 Symbol Rate: 3/4
 • Aria International TV - Frequency: 11867 V-22Symbol Rate: 000 3/4
 • AFN TV - Frequency: 12152 H-20000-Symbol Rate: 3/4
 • Iran TV Network - Frequency: 12152 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Didar Global TV - Frequency: 12152 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Jaam-e-Jam International - Frequency: 12152 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Tapesh - Frequency: 12152 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Omid-e-Iran - Frequency: 12152 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Iran TV Network - Frequency: 12115 V-2245 Symbol Rate: 3/4
 • PAM TV : Persian American Media - Frequency: 12115 V-2245 Symbol Rate: 3/4
 • Nejat TV- Frequency: 11836 V-20765 Symbol Rate: 2/3
 • Cyrus TV - Frequency: 11836 V-20765 Symbol Rate: 2/3
 • Appadana International- Frequency: 11836 V-20765 Symbol Rate: 2/3
 • Jame-Jam TV Network 2 - Frequency: 11836 V-20765 Symbol Rate: 2/3
 • IRIB Radio 1 - Radio Maaref- Frequency: 11836 V-20765 Symbol Rate: 2/3
 • Sedaye Ashena - Frequency: 11836 V-20765 Symbol Rate: 2/3
 • Radio Sedaye Iran - 12152 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Payam-e-Doost - Frequency: 12152 H-20000 Symbol Rate: 3/4
 • Payam-e-Doost - Frequency: 12084 V-22000-Symbol Rate: 3/4
 • Radio Iran KIRN 670 -Frequency: 12177 V-23000-Symbol Rate: 2/3

        AsiaSat 3S @ 105.5° East (5 Channels)
 • IRIB TV 1, 2,3,4,5 + IRINN - Frequency: 12353 V - 30000 Symbol Rate: 3/4
 • Amouzesh TV Network + Jame-Jam TV Network 3 - Frequency: 12353 V - 30000 Symbol Rate: 3/4
 • Radio Payam+Javan+Varzesh+Farha ng+Marefat - Frequency: 12353 V - 30000 Symbol Rate: 3/4
 • IRIB Khalij e fars TV + IRIB Radio 1 - Frequency: 12458 V - 7600 Symbol Rate: 3/4
 • Tamadon TV - Frequency: 12469 V - 2900 Symbol Rate: 3/4

        Optus B3 at 152.0° East
 • Radio Farda- Frequency: 12525 V -30000-Symbol Rate: 2/3

        Atlantic Bird 3 @ 5° West
 • Tapesh TV 2 - Frequency: 12615 H - 8789 Symbol Rate: 5/6

        ABS-1 (LMI 1) @ 75° East
 • Noor TV Afghanistan - Frequency: 12509 H - 2450 Symbol Rate: 3/4

        AsiaSat 2 @ 100.5° East
 • Jame-Jam TV Network 3 - Frequency: 3660 V +-R- Radio Sarasari

        Astra 1E/3A @ 23.5° East
 • Iran Music (Kabel Deutschland) Frequency: 12725 V - 27500 Symbol Rate: 3/4

        Eutelsat W2 @ 16° East
 • God's Learning Channel- Frequency: 11165 H - 11850 Symbol Rate: 5/6

        Telstar 10 @ 76.5° East
 • BBC World Service Persian - Frequency: 4072 H - 13021 Symbol Rate: 1/2

        NSS 806 @ 40.5° West
 • VoA TV Persian - Frequency: 3980 R - 17800 Symbol Rate: 3/4

        Nilesat 101/102 7° West
 • Radio Farda - Frequency: 11843 H-27500 Symbol Rate: 3/4

        Badr-3/4 at 26.0° East
 • Radio Farda(Arabsat 3A-Frequency: 11938 V -27500 Symbol Rate: 3/4)

        Intelsat 10-02 - Thor 2/3 @ 1° West
 • BBC World Service Persian - Frequency: 4025 R - 7324 Auto


 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 14:25 - شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲

1- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
2 - عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

3- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟

6 - آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است

گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

7- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

8- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟
9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
10- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

11- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
12- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

13- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

14- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره!
 

.

.

.

.

.

جواب در ادامه ی مطلب...


 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 14:20 - شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲

با سلام…
داشتن یک وبلاگ زیبا و جذاب برای تمام وبلاگ نویسان مهم است.
 
 
یکی از مهمترین عامل افزایش امار و محبوب شدن وبلاگ برای بازدیدکنندگان داشتن یک وبلاگ زیبا و کلاسیک است.
 
 
راه های زیادی وجود دارد تا وبلاگی زیبا ساخته شود، در اینجا چند توصیه برای کمک در زیبا سازی وبلاگ شما ارائه شده است:
 

 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 14:17 - شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲


17دلیل محكم برای اینكه به مردبودن خودافتخاركنید:


1-همیشه ازنام خانوادگی شمااستفاده میشه.

2-مدت زمان مكالمه تلفنی شماحداكثر30ثانیه ست.

3-برای یك مسافرت یك هفته ای فقط به یك ساك كوچیك دستی نیازدارین.

4-درتمام شیشه های مرباوترشی راخودتون بازمیكنین.

5-دوستاتون توجهی به كاهش یاافزایش وزنتون ندارن.

6-لازم نیست یه كیف پراز لوازم بی فایده رودنبال خودتون راه بندازین.

7-آماده شدن ورفتنتون به حموم فقط 10دقیقه طول میكشه.

8-همكاراتون نمیتونن اشكتون رودربیارن.

9-اگه توسه34 سالگی هم مجردباشین احدی بهتون گیرنمیده.

10-رنگ اجزای صورتتون درهرصورت طبیعیه.

11-بایه دسته گل میتونیدبسیاری ازمشكلات احتمالی روحل كنین.

12-وقتی قراره براتون مهمون بیادلازم نیست شمااتاق روجمع كنین.

13-بدون هدیه میتونیدبه دیدن تمام اقوام ودوستاتون برین.

14-میتونین آرزوی هرپست ومقامی روداشته باشین.

15-حداقل 20راه برای بازكردن درهربطری نوشابه داخلی وخارجی بلدین.

16-ضرورتی نداره كه روزتولددوستاتون یادتون بمونه.

17-وبالاخره روزی یه پیرمردموفق خواهیدشد!!!


 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 14:8 - شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲

از سه سالگی


24 سال پیش، کریس رونالدو در دهکده فونچال واقع در جزیره کوچک مادیرای کشور پرتغال بدنیا آمد.

پدرش ژوزه دینیس آویرو و مادرش ماریا دولارس دو سانتوس به همراه یک برادر به نام هوگو و دو

خواهرش الما و کاتیا، خانواده شش نفره کریس را تشکیل می دادند. نام دوم رونالدو را پدرش

به خاطر علاقهای که به رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا داشت انتخاب کرد البته نه

بدلیل سیاسی بلکه ریگان هنرپیشه موردعلاقه وی بود. رونالدو از سه سالگی فوتبال

 را روی ماسه های کنار ساحل مادیرا آغاز کرد وپس از ورود به مدرسه در سن شش

سالگی جدیتر به فوتبال پرداخت. کریس از کودکی طرفدار باشگاه اس ال بنفیکای

 لیسبونبود ولی تقدیر چنین رقم خورد که به تیم رقیب یعنی اسپورتینگ منتقل شود.

دریافت توپ طلای جهان در سال 2008

اولین بازی رونالدو در سن .....


 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 14:5 - شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 14:2 - شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲

فلش های USB با طرح های جالب (15 عکس)

فلش های USB با طرح های جالب (15 عکس)
فلش های USB با طرح های جالب (15 عکس)

فلش های USB با طرح های جالب (15 عکس)

فلش های USB با طرح های جالب (15 عکس)

فلش های USB با طرح های جالب (15 عکس)

 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 15:22 - چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲

بایر دورتموند:

بایر با دو گل زیبای مانذوکیچ و روبن

دورتموند با یک گل گان دوگان از روی نقطه پنالتی

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/3/5/331856_351.jpg

http://www.jahanvarzesh.ir/wp-content/uploads/2013/05/01.jpg

http://media.jamnews.ir/Original/1392/03/14/IMG14045252.jpg


 • نویسنده : امیر حسین
 • دسته بندی :
 • 15:8 - چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲

صفحه نمایش 5 اینچی Full HD سوپرآمولد با کیفیت 1920×1080 پیکسل و تراکم پیکسلی 441 پیکسل در اینچ


    اندروید نسخه 4.2.2 آبنبات ژله‌ای


    ابعاد 136.5×69.8×7.9 میلیمتر


    وزن 130 گرم


    دوربین 13 مگاپیکسلی


    Story Album (برنامه مورد استفاده در گالری گوشی)


    S Translator(برنامه مخصوص ترجمه)


    Samsung Smart Scroll(پیمایش هوشمند صفحات)


    Samsung Smart Pause(نگه داشتن فیلم در حال پخش با بر گرداندن سر به طرفی دیگر)،


    S Travel


    S Voice Drive (برنامه دستیار مجازی برای کمک به استفاده از تلفن در حال رانندگی)


    S Health (برنامه مخصوص اندازه گیری کالری مصرفی و برای سلامتی)


    WiFi 802.11 a/b/g/n/ac، بلوتوث نسخه 4 و NFC


    رم 2 گیگابایتی


    حافظه داخلی 16/ 32/ 64 گیگابایت


    پشتیبانی از کارت حافظه خارجی تا 64 گیگابایت


    باتری 2600 میلی آمپری


    برای مارکت‌های مختلف نوع پردازنده متفاوت است: برای نسخه جهانی پردازنده  Exynos 5 Octa است که 4 هسته Cortex-A15 با سرعت 1.8 گیگاهرتز و 4 هسته Cortex-A7 با سرعت 1.2 گیگاهرتر دارد
    برای برخی مارکت‌ها پردازنده چهار هسته‌ای با سرعت‌ 1.9 گیگاهرتز


http://images.farnet.ir/2013/03/Galaxy-S-4.jpg